Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 1140/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wałbrzychu z 2015-03-30

Sygnatura akt IIIK 1140/14

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2015roku

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu III Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Paweł Augustowski

Protokolant: Ewa Modlińska

po rozpoznaniu w dniach 09 marca 2015 roku i 30 marca 2015 roku

1.  sprawy M. M.

syna R.i D.z domu K.

urodzonego (...) w W.

2.  sprawy E. M.

syna R.i D.z domu K.

urodzonego (...) w W.

oskarżonych o to, że:

W dniu 17 sierpnia 2014 roku w S. woj. (...) kradzieży, działając wspólnie i w porozumieniu z E. M., w sklepie (...) przy ulicy (...), dokonał zaboru w celu przywłaszczenia tabletu marki (...) model (...) o wartości 399 złotych wraz zabezpieczeniem w postaci pajączka o wartości 30 złotych na łączną sumę strat 429 złotych na szkodę Spółki z o.o. (...) w W. z/s w S., przy czym :

1/ E. M. działał w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio karany wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 06.11.2007 roku za sygn akt II K 878/2007 obejmującym wyroki:

-Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 29.09.2004 roku za sygn. akt VI K 1283/2004 za przestępstwo z art. 276 kk i art. 48 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

- Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 18.11.2005 roku za sygn akt II K 8601/2005 za przestępstwo z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i na karę 3 lat pozbawienia wolności

- Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 31.10.2006 roku za sygn akt II K 1181/2005 za przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 282 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, którą to karę odbywał w okresie od dnia 08.04.2004 roku do dnia 10.04.2004 roku, w okresie od dnia 12.08.2004 roku do dnia 27.01.2005 roku, w okresie od dnia 05.04.2004 roku do dnia 16.12.2008 roku oraz w okresie od dnia 14.11.2009 roku do dnia 14.12.2009 roku

2/ M. M. działał w warunkach powrotu do przestępstwa będąc uprzednio karanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 31.10.2006 roku za sygn akt II K 1181/05, zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 13.04.2007 roku za sygn. akt IV Ka 258/07 za przestępstwo z art. 13§l kk w zw. z art. 282 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 12.08.2004 roku do 27.01.2005 roku, od 22.10.2009 roku do 26.03.20lOroku i od 03.05.2010 roku do 29.06.2010 roku,

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

I.  Oskarżonych M. M. i E. M. uznaje za winnych popełnienia zarzucanego im czynu opisanego w części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i za czyn ten na podstawie tych przepisów wymierza im kary po 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  zwalnia oskarżonych od kosztów sądowych, poniesione wydatki zaliczając na rachunek Skarbu Państwa.

III K 1140/14

UZASADNIENIE

Na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalono następujący stan faktyczny

W dniu 17 sierpnia 2014 r. do sklepu (...) w S. wszedł oskarżony M. M.. Poszedł do stoiska z tabletami i wyjął jeden tablet marki K. o wartości 399 zł. T. zabezpieczony był urządzeniem elektronicznym, tzw. pajączkiem o wartości 30 zł. Oskarżony tablet schował pod koszulę i udał się w inne miejsce sklepu, na stoisko ze statywami do aparatów fotograficznych, gdzie zostawił sprzęt i wyszedł ze sklepu. Pięć minut później do sklepu wszedł jego brat E. M., zaopatrzony w torbę wyłożoną folią aluminiową. Podszedł do stoiska ze statywami i schował do torby tablet z pajączkiem. Przeszedł następnie na stoisko z telewizorami, a potem wyszedł ze sklepu przez nikogo nie niepokojony razem ze skradzionym towarem.

dowody:

zeznania M.K. - k. 2,16-17, 159

nagranie z monitoringu - k. 15

notatki - k. 13, 18, 19

protokół przeszukania - k. 20-25

M. M. był wielokrotnie karany sądownie, w tym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 31.10.2006 r. na kare 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 282 k.k., którą odbył m.in. w okresie od 22.10.2009 do 26.03.2010 i 3.03.2010 r. do 29.06.2010 r.

E. M. był wielokrotnie karany sądownie, w tym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 31.10.2006 r. na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności za czyn z art. 282 k.k. i inne , którą odbył m.in. w okresie od 5.04.2004 r do 16.12.2008 r. i od 14.11.2009 r. do 14.12.2009 r.

dowody:

dane o karalności - k. 52-58

odpisy wyroków wraz z danymi co do odbycia kary - k. 66-132

M. M. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, zaś E. M. nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień (wyjaśnienia - k. 34, 38, 43).

Sąd zważył ponadto, co następuje

Stan faktyczny ustalono przede wszystkim na podstawie nagrania z monitoringu oraz zeznań M. K., z których wynika przedmiot zaboru oraz sposób działania sprawców. Wynika to także z protokołów przeszukania - odnaleziono ponadto torbę wyłożoną aluminium - dzięki czemu sprawcy mogli wynieść z supermarketu przedmiot zabezpieczony "pajączkiem" oraz kwity z lombardów, na podstawie których odnaleziono skradziony przedmiot.

Obydwaj sprawcy wspólnie i w porozumieniu dokonali kradzieży, dzieląc sie rolami, wynieśli i zastawili w lombardzie tablet. Wartość skradzionego mienia przekroczyła, choć minimalnie, ustawowy próg, dlatego tez czyn ten jest przestępstwem z art. 278§1 k.k.. Ponadto sprawcy działali w warunkach powrotu do przestępstwa, albowiem czynu tego dopuścili się w warunkach powrotu do przestępstwa, opisanych w art. 64§1 k.k. - przed upływem 5 lat od opuszczenia zakładu karnego, gdzie odbywali karę za przestępstwo podobne w wymiarze ponad 6 miesięcy.

Z powodu niskiej wartości skradzionego mienia, ledwo przekraczającej ustawowy próg (a gdyby nie zabrany przy okazji "pajączek", byłoby to wykroczenie) sąd wymierzył im kary po 6 miesięcy pozbawienia wolności. Warunkowe zawieszenie wykonania kary nie spełni swoich celów, albowiem sprawcy są wielokrotnie karani i odpowiadają w warunkach recydywy. Wymierzanie kary w wyższym wymiarze również jest bezcelowe, bo chodzi o to, by kara nie była represją, a ma działać skutecznie, nieuchronnie i być dolegliwa. I wszystkie te cechy kara przez sąd spełnia.

O kosztach orzeczono po myśli art 627 k.p.k.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Szkudlarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Augustowski
Data wytworzenia informacji: