Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
823

VI GC 581/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2015-12-17

Data publikacji: 2016-02-23

trafność 100%

Sygnatura akt VI GC 581/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Ewelina Dulian po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 3 018,00 zł I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda K. B. kwotę 1.543,62 zł (jeden tysiąc pięćset czterdzieści trzy złote 62/100) wraz z ust
Czytaj więcej»

VI GC 573/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2015-08-24

Data publikacji: 2016-12-29

trafność 100%

Sygnatura akt VI GC 573/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Ewelina Dulian po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko A. S. , P. S. o zapłatę 31 643,45 zł I zasądza od pozwanych P. S. i A. S. solidarnie na rzecz powoda (...) w W. kwotę 19.546,65 zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć zło
Czytaj więcej»

VI GC 434/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2015-01-26

Data publikacji: 2015-03-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: po przekazaniu sprawy w trybie art. 505[37] § 1 k.p.c., Sąd właściwości ogólnej, rozpoznaje ją stosownie do treści zgłoszonego roszczenia, z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu odrębnym, w tym przepisów o postępowaniu uproszczonym
Sygnatura akt VI GC 434/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Ewelina Dulian po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa E. Z. przeciwko K. A. o zapłatę 7 614,15 zł I zasądza od pozwanego K. A. na rzecz powódki E. Z. kwotę 7.614,15 zł (siedem tysięcy sześćset czternaście złotych 15/100) wraz z ustawowymi odsetkami — od kwoty
Czytaj więcej»

VI GC 427/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-03-24

Data publikacji: 2014-04-09

trafność 100%

Sygnatura akt VI GC 427/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Malwina Bortnowska po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko T. B. o zapłatę I zasądza od pozwanego T. B. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 11.288,80 zł (jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt os
Czytaj więcej»

VI GC 438/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-11-17

Data publikacji: 2014-12-11

trafność 100%

Sygnatura akt VI GC 438/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Ewelina Dulian po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa Syndyk masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w S. przeciwko K. Ż. o zapłatę 2 840,00 zł I uchyla postanowienie z dnia 25 lipca 2014r., sygn. akt VI GNc 694/14 ( art. 395 § 2 k.p.c. ),
Czytaj więcej»

VI GC 424/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-11-17

Data publikacji: 2014-12-11

trafność 100%

Sygnatura akt VI GC 424/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Ewelina Dulian po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w Ś. przeciwko M. M. o zapłatę 24 620,48 zł I zasądza od pozwanego M. M. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. kwotę 24.620,48 zł (dwadzieścia cztery tysiące
Czytaj więcej»

VI GC 416/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-07-08

Data publikacji: 2014-09-08

trafność 100%

Sygnatura akt VI GC 416/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący SSR Jerzy Szafrański Protokolant Agnieszka Kacała po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2014 r. w Wałbrzychu na rozprawie sprawy z powództwa (...) SA w L. przeciwko (...) w W. o zapłatę 5 302,45 zł I zasądza od strony pozwanej (...) w W. na rzecz strony powodowej (...) SA w L. kwotę 4.934,03 zł (cztery tysiące dziewięćset trzyd
Czytaj więcej»

VI GC 441/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2016-09-13

Data publikacji: 2017-09-26

trafność 100%

S. . akt VI GC 441/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2016r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w Wydziale VI Gospodarczym w składzie: Przewodniczący: SSR Jerzy Szafrański Protokolant: Agnieszka Kacała po rozpoznaniu w dniu 30.08.2016 r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa (...) spółka z o.o. w W. przeciwko P. M. (1) o zapłatę 35.903,70 zł. I zasądza od pozwanego P. M. (1) na rzecz strony powodowej (...) spółka z o.o. w W. kwotę 35.903,70 zł. (trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset t
Czytaj więcej»

VI GC 617/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Sygnatura akt VI GC 617/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Dorota Płatowicz po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko D. K. o zapłatę 9 850,00 zł I powództwo oddala, II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem kosztów p
Czytaj więcej»

I C 147/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-03-07

Data publikacji: 2014-04-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Brak zapłaty czynszu nie może być uznane za wykroczenie w sposób rażący i uporczywy przeciwko porządkowi domowemu.
Sygnatura akt I C 147/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wałbrzych, dnia 7 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Ejsmont Protokolant: st. sekr. sad. Anna Mazur      po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w W. przeciwko J. B. , E. B. przy interwencji ubocznej Gminy W. - opróżnienie lokalu mieszkalnego I nakazuje pozwanym E. B. i J. B. , aby opróżnili, opuścili i wyd
Czytaj więcej»