Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
822

VI GC 198/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2016-08-29

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Sygnatura akt VI GC 198/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Ewelina Dulian po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko P. P. o zapłatę 16 732,16 zł I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2.417,- zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytułem kosztów
Czytaj więcej»

VI GC 209/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-04-03

Data publikacji: 2014-06-11

trafność 100%

Sygnatura akt VI GC 209/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący SSR Beata Koźbiał-Kawałko Protokolant Barbara Kania po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2014 r. w Wałbrzychu na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) Spółka z o.o. w W. o nakazanie I nakazuje stronie pozwanej (...) Spółka z o.o. w W. udostępnienie powodowi A. M. informacji potrzebnych do ustalenia wysokości
Czytaj więcej»

VI GC 222/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-05-20

Data publikacji: 2014-06-23

trafność 100%

Sygnatura akt VI GC 222/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący SSR Jerzy Szafrański Protokolant Agnieszka Kacała po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2014 r. w Wałbrzychu na rozprawie sprawy z powództwa U. T. , S. T. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę 22 580,73 zł I powództwo oddala, II zasądza solidarnie od powodów U. T. , S. T. na rzecz strony pozwanej (...) SA w W. kwotę 2.417 zł tytułe
Czytaj więcej»

VI GC 226/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-07-18

Data publikacji: 2014-09-09

trafność 100%

S. . akt VI GC 226/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2014r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w Wydziale VI Gospodarczym w składzie: Przewodniczący: SSR Jerzy Szafrański Protokolant: Agnieszka Kacała po rozpoznaniu w dniu 08.07.2014 r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa (...) spółka z o.o. w S. przeciwko W. M. o zapłatę 2.460 zł. I. zasądza od pozwanego W. M. na rzecz strony powodowej (...) spółka z o.o. w S. kwotę 2.460 zł. (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) z ustawowym
Czytaj więcej»

VI GC 267/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-06-02

Data publikacji: 2014-07-07

trafność 100%

Sygnatura akt VI GC 267/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Ewelina Dulian po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko W. W. o zapłatę powództwo oddala. UZASADNIENIE Powód – J. K. , wniósł o zasądzenie od pozwanego – W. W. kwoty 27.020,53 zł wraz ustawowymi odsetkami i kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu poda
Czytaj więcej»

VI GC 273/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-06-16

Data publikacji: 2014-07-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: zaspokojenie po wniesieniu pozwu, roszczenia wymagalnego w chwili jego wniesienia, uprawnia powoda który w związku z tym cofnął pozew, do zwrotu kosztów procesu od pozwanego
Sygnatura akt VI GC 273/14 POSTANOWIENIE Dnia 16 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Ewelina Dulian po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa Gmina W. przeciwko (...) sp. z o.o. we W. o zapłatę 9 887,36 zł postanawia: I postępowanie umorzyć, II zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.695,- zł (jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) tytułem kosztów p
Czytaj więcej»

VI GC 278/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-06-16

Data publikacji: 2014-07-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: Stronami umowy przewozu są nadawca i przewoźnik. Oznaczenie w liście przewozowym danego podmiotu jako nadawcy, stanowi dowód tego, że jest on stroną umowy przewozu, w związku z czym to na nim ciąży obowiązek zapłaty przewoźnego.
Sygnatura akt VI GC 278/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Ewelina Dulian po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko T. F. o zapłatę 1 906,50 zł powództwo oddala. UZASADNIENIE Powód – (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego T. F. kwoty 1.906,50 zł w
Czytaj więcej»

IV RC 612/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2018-02-15

Data publikacji: 2018-04-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: uwzględniono w części jako zasadne
Sygn. akt IV RC 612/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Urszula Dmytrasz Protokolant Michalina Łuc po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2018 r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa J. P. i M. P. (1) przeciwko M. P. (2) o alimenty I zasądza od pozwanego M. P. (2) na rzecz powódek J. P. i M. P. (1) alimenty w kwocie po 1100 zł. ( jeden tysiąc sto ) miesięcznie na każdą z nich, łącznie 220
Czytaj więcej»

IV RC 623/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2016-11-22

Data publikacji: 2016-12-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: podwyższono alimenty w związku ze znacznym wzrostem kosztów utrzymania powódki
Sygn. akt IV RC 623/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Bożena Chwalisz – Kłyszejko Protokolant Paweł Olsztyński po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2016 r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa W. G. przeciwko A. G. o podwyższenie alimentów I zasądza od pozwanego A. G. na rzecz powódki W. G. alimenty w kwocie po 600 zł. ( sześćset złotych ) miesięcznie, poczynając od dnia 06.09.
Czytaj więcej»

IV RC 668/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2017-01-04

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddala powództwo jako niezasadne
Sygn. akt IV RC 668/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 stycznia 2017r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Bożena Chwalisz - Kłyszejko Protokolant Jolanta Hamrozi po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2017 r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa D. P. przeciwko S. P. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego powództwo oddala. Sygn. akt IV RC 668/16 UZASADNIENIE Powód D. P. wniósł o ustalenie, że ustał jego obowiązek alimentacyj
Czytaj więcej»