Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
822

IV RC 1066/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2015-04-27

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: - uwzględnienie powództwa w części - oddalenie w pozostałym zakresie
Sygn. akt IV RC 1066/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 kwietnia 2015r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział IV Rodzinny i Nieletnich w składzie: Przewodniczący SSR Elżbieta Durko Protokolant Dagmara Pantol po rozpoznaniu w dniu 16.04.2015r. w Wałbrzychu na rozprawie sprawy z powództwa G. F. przeciwko D. F. (1) i (...) o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał I ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda G. F. wobec pozwanego (...) ustalony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowic
Czytaj więcej»

V P 280/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-02-27

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Sygnatura akt Sygnatura WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Miejscowość, dnia Data w następującym składzie: Przewodniczący: Protokolant: po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2014r. sprawy przeciwko: (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w W. o: odszkodowanie i ekwiwalent za urlop I Zasądza od strony pozwanej (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w W. na rzecz powódki E. J. kwotę 988,40 złotych brutto (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy) tytułem odszkodowania za niewyda
Czytaj więcej»

V P 414/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-01-15

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Sygn. akt VP 414/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu V Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący SSR Bożena Meredyk Gruszecka Protokolant: Jolanta Bryjka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2014 roku w W. sprawy z powództwa: T. K. (1) przeciwko: (...) Sp. z o.o. w W. o: uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne I Powództwo oddala II Zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 180,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
Czytaj więcej»

V P 463/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-01-21

Data publikacji: 2014-02-11

trafność 100%

Sygnatura akt Sygnatura WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Miejscowość, dnia Data w następującym składzie: Przewodniczący: Protokolant: po rozpoznaniu w dniu sprawy - o: odprawę emerytalną I Powództwo oddala II Nie obciąża powoda kosztami postępowania. V P 463/10 UZASADNIENIE Powód Z. J. wnosił o zasądzenie od pozwanego Miejskiego Zakładu (...) sp. z o. o. w W. kwoty 3.200zlotych tytułem odprawy emerytalnej z ustawowymi odsetkami od dnia 24 kwietnia 2013roku do dnia zapłaty oraz kosztów p
Czytaj więcej»

V P 480/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-05-21

Data publikacji: 2014-07-10

trafność 100%

Sygn. akt VP 480/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 29 kwietnia 2014r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, V Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Izabela Barczyk- Bołoz Protokolant: Tomasz Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 kwietnia 2014r. w W. sprawy z powództwa: J. K. przeciwko: W. G. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą (...) w W. o: wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop I zasądza od pozwanego W. G. prowadzącego firmę pod nazwą (...) z siedzibą w W. na rze
Czytaj więcej»

V P 484/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-01-15

Data publikacji: 2014-02-17

trafność 100%

Sygn. akt VP 484/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu V Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący SSR Bożena Meredyk Gruszecka Protokolant: Jolanta Bryjka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2014 roku w W. sprawy z powództwa: J. M. przeciwko: Komendzie Wojewódzkiej Policji we W. o: ustalenie pracy w warunkach szczególnych i wydanie zaświadczenia I Ustala , że powód J. M. w okresie od 1 września 1983r. do 29 marca 1999 r. wykony
Czytaj więcej»

V P 493/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-01-22

Data publikacji: 2014-02-24

trafność 100%

Sygnatura akt V P 493/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W. , dnia 22 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu V Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący: B. G. Protokolant:Jolanta Bryjka po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2014r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa J. B. (1) przeciwko Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych SA w W. o: zapłatę I Powództwo oddala II Zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 1800,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego. . V P 493 /
Czytaj więcej»

VI GC 1/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-04-14

Data publikacji: 2014-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt VI GC 1/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Ewelina Dulian po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. Z. przeciwko A. W. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. W. na rzecz powoda R. Z. kwotę 20.500,- zł (dwadzieścia tysięcy pięćset złotych 00/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22 sierpnia 2013r., II dal
Czytaj więcej»

VI GC 7/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-03-11

Data publikacji: 2014-04-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: brak w umowie spedycji określenia ostatecznego terminu, do którego ma być wykonana, nie uprawnia strony do odmowy lub wstrzymania płatności dla spedytora w sytuacji, gdy strona trzecia obciążyła stronę karami umownymi za opóźnienie w dostawie
Syg. akt VI GC 7 /14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 marca 2014r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w Wydziale VI Gospodarczym w składzie: Przewodniczący: SSR Jerzy Szafrański Protokolant: Agnieszka Kacała po rozpoznaniu w dniu 04.03. 2014 r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa (...) spółka z o.o. w N. przeciwko (...) spółka z o.o. w W. o zapłatę: I zasądza od strony pozwanej (...) spółka z o.o. w W. na rzecz strony powodowej (...) spółka z o.o. w N. kwotę 67.515,54 zł (sześćdziesiąt siede
Czytaj więcej»

VI GC 170/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2015-06-08

Data publikacji: 2016-06-09

trafność 100%

Teza orzeczenia: W przypadku dochodzenia roszczenia na podstawie weksla, powoda obciąża jedynie obowiązek przedstawienia weksla, zaś ciężar dowodu co do nabycia przez indosariusza weksla ze świadomością działalna na szkodę dłużnika wekslowego (art. 17 prawa wekslowego), jak również co do zarzutów dotyczących formalnej poprawności weksla, wypełnienia weksla (...)
Sygnatura akt VI GC 170/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Ewelina Dulian po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) w Ł. przeciwko I. G. o zapłatę 16 832,94 zł nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 4 lutego 2015r., sygn. akt VI GNc 107/15 utrzymuje w mocy w całości. UZASADNIENIE Powód – (...) Spółka z ogran
Czytaj więcej»