Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
818

VI GC 581/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2015-12-17

Data publikacji: 2016-02-23

trafność 100%

Sygnatura akt VI GC 581/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Ewelina Dulian po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 3 018,00 zł I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda K. B. kwotę 1.543,62 zł (jeden tysiąc pięćset czterdzieści trzy złote 62/100) wraz z ust
Czytaj więcej»

VI GC 627/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2015-12-31

trafność 100%

Sygnatura akt VI GC 627/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Ewelina Dulian po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko (...) sp. z o.o. w K. o zapłatę 50 710,91 zł I powództwo oddala, II zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 5.417,- zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytułem kosztów
Czytaj więcej»

VI GC 613/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2016-06-13

trafność 100%

Sygnatura akt VI GC 613/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Ewelina Dulian po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko R. K. o zapłatę 2 059,19 zł I powództwo oddala, II zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 617,- zł (sześćset siedemnaście złotych 00/100) tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 600,- zł (sze
Czytaj więcej»

VI GC 617/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2016-10-24

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Sygnatura akt VI GC 617/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Dorota Płatowicz po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko D. K. o zapłatę 9 850,00 zł I powództwo oddala, II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem kosztów p
Czytaj więcej»

VI GC 664/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2016-11-21

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Sygnatura akt VI GC 664/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Dorota Płatowicz po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) przeciwko W. J. o zapłatę 8 856,00 zł I zasądza od pozwanego W. J. na rzecz powoda (...) kwotę 8.856,- zł (osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi za
Czytaj więcej»

VI GC 838/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Syg. akt VI GC 838/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30.05.2017 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w Wydziale VI Gospodarczym w składzie: Przewodniczący: SSR Jerzy Szafrański Protokolant: Agnieszka Kacała po rozpoznaniu w dniu 16.05.2017 r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa syndyka masy upadłości (...) spółka z o.o. spółka komandytowa w W. przeciwko (...) spółka z o.o. spółka komandytowa w O. o zapłatę 50.491,28 zł. I powództwo oddala; II zasądza od strony powodowej syndyka masy upadłośc
Czytaj więcej»

VI GC 752/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2016-11-14

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Sygnatura akt VI GC 752/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Dorota Płatowicz po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko (...) SA w W. o zapłatę 4 705,35 zł I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda M. M. kwotę 4.684,65 zł (cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote 65/100)
Czytaj więcej»

VI GC 387/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-03-31

Data publikacji: 2014-04-24

trafność 100%

Teza orzeczenia: realizowanie przez kupującego uprawnień z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (żądanie wymiany rzeczy na wolna od wad, usunięcia wady, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy) wymaga od niego uprzednio wykazania istnienia tych wad oraz zgłoszenia ich sprzedającemu z zachowaniem terminów wynikających z art. 563 k.c. i art. 568 k.c.
Sygnatura akt VI GC 387/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Malwina Bortnowska po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko R. J. o zapłatę 55 519,00 zł I zasądza od pozwanego R. J. na rzecz powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 55.518,10 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćs
Czytaj więcej»

VI GC 414/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-11-03

Data publikacji: 2014-12-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: w razie zaskarżenia nakazu zapłaty w części, nie jest dopuszczalne cofnięcie pozwu co do roszczenia, co do którego nakaz zapłaty uprawomocnił się.
Sygnatura akt VI GC 414/14 POSTANOWIENIE Dnia 3 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Łukasz Kozakiewicz Protokolant Ewelina Dulian po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko (...) w W. o zapłatę postanawia: I umorzyć postępowanie co do kwoty 29.759,69 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 69/100), II uchylić nakaz zapłaty w postępowaniu up
Czytaj więcej»

VI GC 403/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-09-16

Data publikacji: 2014-11-03

trafność 100%

Sygnatura akt VI GC 403/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący SSR Jerzy Szafrański Protokolant Agnieszka Kacała po rozpoznaniu w dniu 16 września 2014 r. w Wałbrzychu na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w D. , USA przeciwko J. I. o zapłatę 3 323,08 zł I powództwo oddala, II zasądza od strony powodowej (...) z siedzibą w D. , USA na rzecz pozwanego J. I. kwotę 600
Czytaj więcej»