Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
835

I C 90/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-04-28

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Uznanie zarzutu przedawnienia za naruszający art. 9 k.c. może nastąpić tylko w razie powołania przez stronę powodową wyjątkowych okoliczności.
Sygnatura akt I C 90/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wałbrzych, dnia 28 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Kamil Majcher Protokolant: Joanna Czwojdzińska po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2014 r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa Gminy W. przeciwko A. M. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanej kwotę 2417 zł tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 2400 zł tytułem kosztów zastępstw
Czytaj więcej»

I C 94/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2015-06-03

trafność 100%

Teza orzeczenia: Roszczenie przeciwko Gminie oparte na art 18 ust 5 w.o.p. 1 przedawnia się w terminach wskazanych w art. 442 '1' par. 1 k.c.
Sygnatura akt I C 94/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wałbrzych, dnia 23 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Kamil Majcher Protokolant:Aneta Bobowska po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2015 r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa S. I. S. przeciwko Gminie W. - o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 2 400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. UZASADNIENIE Powódka wniosła
Czytaj więcej»

I C 117/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-04-11

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Skarga o wznowienie postępowania podlega oddaleniu w przypadku braku wpływu podstawy umorzenia na treść wydanego uprzednio wyroku.
Sygnatura akt I C 117/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wałbrzych, dnia 11 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Maciej Ejsmont Protokolant:Kamila Bajerska po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2014 r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego we W. przeciwko B. M. , T. M. , Ł. M. , M. M. (1) , M. M. (2) przy interwencji ubocznej Gminy S. w przedmiocie skargi interwenienta ubocznego
Czytaj więcej»

I C 147/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-03-07

Data publikacji: 2014-04-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: Brak zapłaty czynszu nie może być uznane za wykroczenie w sposób rażący i uporczywy przeciwko porządkowi domowemu.
Sygnatura akt I C 147/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wałbrzych, dnia 7 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Maciej Ejsmont Protokolant: st. sekr. sad. Anna Mazur      po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2014 r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa (...) Spółka z o.o. w W. przeciwko J. B. , E. B. przy interwencji ubocznej Gminy W. - opróżnienie lokalu mieszkalnego I nakazuje pozwanym E. B. i J. B. , aby opróżnili, opuścili i wyd
Czytaj więcej»

I C 370/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2015-09-02

Data publikacji: 2015-11-16

trafność 100%

Sygnatura akt I C 370/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wałbrzych, dnia 2 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Paweł Banach Protokolant: Dominik Kozłowski po rozpoznaniu w dniu 2 września 2015 r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa Gminy W. przeciwko M. M. (1) - o zapłatę 2 244, 55 zł I zasądza od pozwanej M. M. (1) na rzecz strony powodowej Gminy W. kwotę 2 244,55,- zł (słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery
Czytaj więcej»

I C 417/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2015-07-22

Data publikacji: 2015-09-22

trafność 100%

Sygn. akt I C 417/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Anna Tęcza – Paciorek Protokolant Anna Dymarska po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2015 r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa Fundacji (...) w Ż. przeciwko Gminie B. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Gminy B. na rzecz strony powodowej Fundacji (...) w Ż. kwotę 11.070 zł (jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych) wraz z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 548/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2015-05-15

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 548/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Anna Tęcza – Paciorek Protokolant Anna Dymarska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2015 r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa J. M. i E. M. przeciwko J. B. i S. B. o zapłatę I zasądza od pozwanych J. B. i S. B. , solidarnie, na rzecz powodów J. M. i E. M. , uprawnionych solidarnie, kwotę 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami
Czytaj więcej»

I C 567/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2014-03-27

Data publikacji: 2014-05-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: Roszczenie z umowy o dzieło podlega przedawnieniu wraz z upływem dwóch lat od dnia oddania dzieła.
Sygnatura akt I C 567/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wałbrzych, dnia 27 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Maciej Ejsmont Protokolant:Kamila Bajerska po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2014 r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa Z. K. (1) przeciwko P. C. - o zapłatę 25.300 zł I oddala powództwo; II zasądza od powoda Z. K. (1) na rzecz pozwanego P. C. kwotę zł 2417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 00/100) tytuł
Czytaj więcej»

I C 687/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2015-10-21

Data publikacji: 2015-11-16

trafność 100%

Sygnatura akt I C 687/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wałbrzych, dnia 21 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Anna Tęcza-Paciorek Protokolant:sekr. sąd. Anna Dymarska po rozpoznaniu w dniu 21 października 2015 r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko R. F. - o zapłatę I zasądza od pozwanego R. F. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. w W. kwotę 481 zł (czterysta osiemdziesiąt jeden
Czytaj więcej»

I C 928/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2015-06-29

trafność 100%

Sygnatura akt I C 928/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wałbrzych, dnia 3 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Anna Tęcza-Paciorek Protokolant: Anna Dymarska po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. w Wałbrzychu sprawy z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko G. S. - o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Strona powodowa (...) S.A. w W. wniosła o zasądzenie od pozwanej G. S. (poprzednio C. ) kwoty 878,92 zł wraz z ustaw
Czytaj więcej»