Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 829/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wałbrzychu z 2015-11-05

Sygn. akt III K 829/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 listopada 2015r.

Sąd Rejonowy Wydział III Karny w Wałbrzychu w składzie:

Przewodniczący S.S.R. Anna Glijerska-Socha

Protokolant Joanna Czwojdzińska

przy udziale Anny Konarskiej Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu

po rozpoznaniu w dniach: 11.02.2015r., 20.05.2015 r., 5.08.2015r.,14.10.2015r. i 5.11.2015r.

sprawy:

1.  B. S.

urodz. (...) w W.

syna K., D. z domu T.

2.  M. M.

urodz. (...) w W.

syna D., W.z domu D.

oskarżonych o to, że:

I. w dniu 12 maja 2014 roku w W. woj. (...) przy ulicy (...), na terenie sklepu (...), działając wspólnie i w porozumieniu oraz wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osoba, dokonali zaboru w celu przywłaszczenia dysku pamięci firmy (...) o pojemności 2 TB wraz z zabezpieczeniem powodując straty o łącznej wartości 444 złotych na szkodę Spółki Akcyjnej (...) w Z. z/s w W.,

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

II. w dniu 23 maja 2014 roku w D. woj. (...) na terenie sklepu (...), działając wspólnie i w porozumieniu oraz wspólnie i w porozumieniu z ustalona osobą, dokonali zaboru w celu przywłaszczenia dwóch dysków pamięci zewnętrznej powodując straty o łącznej wartości 639,98 złotych na szkodę Spółki z o.o. (...) z/s w S.,

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

III. w dniu 23 maja 2014 roku w S. woj. (...) przy ul. (...), na terenie sklepu (...), działając wspólnie i w porozumieniu oraz wspólnie i w porozumieniu z ustalona osobą, dokonali zaboru w celu przywłaszczenia tabletu marki P. (...) o wartości 449 złotych wraz z zabezpieczeniem o wartości 30 złotych powodując straty o łącznej wartości 479 złotych na szkodę Spółki z o.o. (...) w W. z/s w W.,

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

IV. w dniu 30 maja 2014 roku w S.woj. (...)przy ul. (...), na terenie sklepu (...), działając wspólnie i w porozumieniu oraz wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, dokonali zaboru w celu przywłaszczenia aparatu fotograficznego marki (...)model (...)o wartości 375 złotych wraz z zabezpieczeniem o wartości 50 złotych powodując straty o łącznej wartości 425 złotych na szkodę Spółki z o.o. (...)w K.z/s w W.,

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

V. w dniu 01 czerwca 2014 roku w Ś. woj. (...) przy ulicy (...), na terenie sklepu (...), działając wspólnie i w porozumieniu oraz wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą dokonali zaboru w celu przywłaszczenia aparatu fotograficznego (...) o wartości 429 złotych wraz z zabezpieczeniem o wartości 50 złotych powodując straty o łącznej wartości 479 złotych na szkodę Spółki z o.o. (...) w K. z/s w Ś.,

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

VI. w dniu 21 maja 2014 roku w Ś. woj. (...) przy ulicy (...), na terenie sklepu (...), działając wspólnie i w porozumieniu dokonali zaboru w celu przywłaszczenia tabletu marki A. model A-l-810 powodując straty o wartości 499 złotych na szkodę Spółki z o.o. (...) w Ś.,

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

VII. w dniu 23 maja 2014 roku w Ś.woj. (...)przy ulicy (...), na terenie sklepu (...), działając wspólnie i w porozumieniu oraz wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą dokonali zaboru w celu przywłaszczenia tabletu marki P.model (...)powodując straty o wartości 449 złotych na szkodę Spółki z o.o. (...)w Ś.,

tj. o czyn z art. 278 § 1 kk

I oskarżonych B. S. i M. M. uznaje za winnych popełnienia zarzucanych im czynów opisanych w pkt od I do VII części wstępnej wyroku, z tym iż przyjmuje, że oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu, a nadto wspólnie i w porozumieniu z K. Z., to jest występków z art. 278 § 1 kk, przyjmując, iż oskarżeni działali ciągiem przestępstw z art. 91 § 1 kk i za czyny te na podstawie art. 278 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza im kary po 1(jednym) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. G. kwotę 929,88 złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu B. S. z urzędu,

III zwalnia oskarżonych od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania zaliczając je na rachunek tegoż Skarbu Państwa i nie wymierza im opłat.

Sygnatura akt III K 829/14

UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego przewodu sądowego ustalono następujący

stan faktyczny:

B. S. i M. M. są znajomymi K. Z.. W dniu 12 maja 2014r. B. S. odwiedził K. Z. w jej mieszkaniu i zapytał się czy chce zarobić. Oskarżony B. S. zaproponował K. Z. dokonywanie kradzieży sprzętu RTV i powiedział w jaki sposób należy to zrobić. Oskarżony miał ze sobą czarną torebkę damską , wyłożoną folią aluminiową, która zagłuszała alarm emitowany przez urządzenie zabezpieczające dany towar przed kradzieżą. Oskarżony B. S. powiedział K. Z., że na terenie danego sklepu będzie jej wskazywał przedmioty, które będzie miała wynieść ze sklepu. K. Z. zgodziła się na tą propozycję i tego samego dnia samochodem B. S. wspólnie z wyżej wymienionym oraz M. M. udała się do sklepu (...) przy ul. (...) w W. . K. Z. oraz oskarżeni B. S. weszli na teren tego sklepu, po wejściu B. S. i M. M. pokazali K. Z. dysk pamięci firmy (...) o pojemności 2 TB i powiedzieli, że ma go zabrać. K. Z. schowała ten dysk wraz z zabezpieczeniem do przekazanej jej przez B. S. torebki z folią aluminiową i wyszła ze sklepu . Następnie odjechała wraz z oskarżonymi . B. S. odwiózł K. Z. do domu i tego samego dnia po sprzedaży skradzionego dysku przywiózł jej 70 złotych z pieniędzy jakie za niego uzyskał. Wartość skradzionego dysku wraz z zabezpieczeniem wyniosła 444 złotych na szkodę Spółki Akcyjnej (...) w Z. z/s w W..

Dowód:

protokół oględzin pudełka pokrytego filia aluminiowa/k- 15/

dokumentacja fotograficzna/k- 16-27 oraz k- 32-43 akt III K 684/14/

zeznania świadka M. S. /k- 32, 196/

wyjaśnienia oskarżonej K. Z. /k- 13-14 , 53-54, 63, oraz k- 14-14 i 88-89 akt III K 684/14/

W taki sam sposób oskarżeni B. S. i M. M. dokonali kradzieży innych przedmiotów każdorazowo podwożąc K. Z. samochodem B. S. do poszczególnych sklepów na terenie W., D., S. i Ś. . Na miejscu w tych sklepach (...) pokazywali K. Z. interesujące ich przedmioty, które następnie K. Z. wkładała do torebki wyłożonej folią aluminiową, po czym przekazywała skradzione przedmioty B. S., który odwoził ją do domu i jeszcze tego samego dnia po dokonaniu ich sprzedaży przekazywał jej część pieniędzy , które uzyskał z ich sprzedaży .

I tak w taki sposób wyżej wymienieni oskarżeni dokonali kradzieży w następujących okolicznościach :

w dniu 23 maja 2014 roku w D. w sklepie (...), działając wspólnie i w porozumieniu oraz wspólnie i w porozumieniu z K. Z. dokonali zaboru w celu przywłaszczenia dwóch dysków pamięci zewnętrznej powodując straty o łącznej wartości 639,98 złotych na szkodę Spółki z o.o. (...) z/s w S.,

Dowód:

zeznania świadka G. S./k- 36 -37 oraz 58 akt III K 684/14

protokół zatrzymania rzeczy /k- 40-42 oraz k-60-62 akt III K 684/14

nagranie z monitoringu /k- 73 akt /

wyjaśnienia oskarżonej K. Z. /k- 13-14 , 53-54, 63, oraz k- 14-14 i 88-89 akt III K 684/14/ ,

w dniu 23 maja 2014 roku w S. przy ul. (...), na terenie sklepu (...), działając wspólnie i w porozumieniu oraz wspólnie i w porozumieniu z K. Z. dokonali zaboru w celu przywłaszczenia tabletu marki P. (...) o wartości 449 złotych wraz z zabezpieczeniem o wartości 30 złotych powodując straty o łącznej wartości 479 złotych na szkodę Spółki z o.o. (...) w W. z/s w W.,

Dowód:

wyjaśnienia oskarżonej K. Z. /k- 13-14 , 53-54, 63, oraz k- 14-14 i 88-89 akt III K 684/14/,

w dniu 30 maja 2014 roku w S.woj. (...)przy ul. (...), na terenie sklepu (...), działając wspólnie i w porozumieniu oraz wspólnie i w porozumieniu z K. Z.dokonali zaboru w celu przywłaszczenia aparatu fotograficznego marki (...)model (...)o wartości 375 złotych wraz z zabezpieczeniem o wartości 50 złotych powodując straty o łącznej wartości 425 złotych na szkodę Spółki z o.o. (...)w K.z/s w W.,

Dowód:

zeznania świadka Ł. P. /k- 46-46, 78-78 akt KZ oraz 197/

wyjaśnienia oskarżonej K. Z. /k- 13-14 , 53-54, 63, oraz k- 14-14 i 88-89 akt III K 684/14/ ,

w dniu 01 czerwca 2014 roku w Ś. przy ulicy (...), na terenie sklepu (...), działając wspólnie i w porozumieniu oraz wspólnie i w porozumieniu z K. Z. dokonali zaboru w celu przywłaszczenia aparatu fotograficznego (...) o wartości 429 złotych wraz z zabezpieczeniem o wartości 50 złotych powodując straty o łącznej wartości 479 złotych na szkodę Spółki z o.o. (...) w K. z/s w Ś.,

Dowód

zeznania świadka P. G./k- 43, k- 74 akt kz , 196

wyjaśnienia oskarżonej K. Z. /k- 13-14 , 53-54, 63, oraz k- 14-14 i 88-89 akt III K 684/14/ ,

w dniu 21 maja 2014 roku w Ś.przy ulicy (...), na terenie sklepu (...), działając wspólnie i w porozumieniu oraz wspólnie i w porozumieniu z K. Z.dokonali zaboru w celu przywłaszczenia tabletu marki A.model (...)powodując straty o wartości 499 złotych na szkodę Spółki z o.o. (...)w Ś.,

Dowód:

wyjaśnienia oskarżonej K. Z. /k- 13-14 , 53-54, 63, oraz k- 14-14 i 88-89 akt III K 684/14/,

w dniu 23 maja 2014 roku w Ś.przy ulicy (...), na terenie sklepu (...), działając wspólnie i w porozumieniu oraz wspólnie i w porozumieniu z K. Z.dokonali zaboru w celu przywłaszczenia tabletu marki P.model (...)powodując straty o wartości 449 złotych na szkodę Spółki z o.o. (...)w Ś.,

Dowód:

zeznania świadka I. I./k- 6, 196/

wyjaśnienia oskarżonej K. Z. /k- 13-14 , 53-54, 63, oraz k- 14-14 i 88-89 akt III K 684/14/

płyta DVD zawierająca zapis monitoringu / k- 97 akt III K 684/14 odtworzona na rozprawie głównej w dniu 5.08.2015r k- 166 /

Oskarżony B. S. posiada wykształcenie wyższe , ma licencjat z pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej z gimnastyką korekcyjno –kompensacyjną . Utrzymuje się z prac dorywczych, był karany za wykroczenia z art. 77 kw , 119§ 1 kw i wielokrotnie karany sądownie, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu .

Dowód:

dane o karalności oskarżonego /k- 72, 191-192

odpisy wyroków /k- 75-76, 85-86, 200-205/

wywiad środowiskowy kuratora sądowego /k- 213-214/

Oskarżony M. M. jako nieletni był ukarany 11 razy , był karany za wykroczenia w sprawach III W 860/14, III W 10925/14, III W 1175/14 , gdzie nie przystąpił do wykonywania kary ograniczenia wolności wobec czego kary zostały zamienione na zastępczy areszt. Oskarżony M. M. był dotychczas wielokrotnie karany sądownie.

Dowód:

dane o karalności /k- 77, 186-187/

odpis wyroków /k- 80, 81-82, 83-84, 85-86, 200-205, 2-4-205/

wywiad środowiskowy kuratora sądowego /k- 211-212/

Oskarżony M. M. w toku postępowania przygotowawczego i na rozprawie głównej nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Na rozprawie głównej wskazał, że wchodził do sklepów by zobaczyć co robi K. Z.. Na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2015r. po odtworzeniu zapisu zarejestrowanego na płycie CD znajdującej się w aktach K. Z. rozpoznał siebie na nagraniu .

Oskarżony B. S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień . Na rozprawie głównej podał, że wchodząc do sklepu wiedział, że są kamery . Na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2015r. po odtworzeniu zapisu zarejestrowanego na płycie CD znajdującej się w aktach K. Z. rozpoznał siebie na nagraniu .

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zważył, co następuje;

Sprawstwo i wina oskarżonych B. S. oraz M. M. co do popełnienia zarzucanych im czynów nie może budzić żadnych wątpliwości . Na sprawstwo oskarżonych wskazują przede wszystkim wyjaśnienia podejrzanej K. Z. złożone w sprawie III K 684/14, w których przedstawiła szczegółowo na czym polegał proceder dokonywania kradzieży , jaka była jej rola i rola oskarżonych oraz wskazała na poszczególne zdarzenia podając ich daty , miejsca oraz przedmioty, które zostały skradzione. Wyjaśnienia K. Z. złożone w postępowaniu przygotowawczym w sprawie III K 684/14 są rzeczowe , logiczne , spójne a nadto znajdują potwierdzenie w formie dowodu obiektywnego jakim są fotografie z monitoringu oraz zeznania świadków I. I., M. S., G. S., P. G., Ł. P. . Zeznania świadka A. W. nie wnoszą do sprawy okoliczności istotnych. Sąd uznał za niewiarygodne zeznania świadka K. Z. złożone przed sądem w części w jakiej dotyczą one roli i udziału oskarżonych . Treść depozycji procesowych, w których podała, że to był jej pomysł z kradzieżami , oskarżeni tylko chodzili po sklepie, nie umawiali się jak mają dokonać kradzieży i tylko ją podwozili oraz , że to wszystko sprzedawała do lombardu a udział oskarżonych wymyśliła bo bała się wyroku jest nielogiczna . Postawa K. Z. prezentowana przed sądem / także próba uchylania się od złożenia zeznań poprzez dwukrotnie niestawiennictwo / wskazuje , że w istocie ma ona na celu odciążenie oskarżonych. Świadek K. Z. postawiona w sytuacji dla niej niekomfortowej, kiedy w obecności oskarżonych były odczytywane jej wyjaśnienia złożone w postępowaniu w sprawie III K 684/14 nieudolnie próbowała się wycofać ze swoich wcześniejszych depozycji przywołując argumenty wręcz nieprawdopodobne jak wymyślanie wyjaśnień z obawy przed wyrokiem, który przecież w jej sprawie został wydany w trybie konsensualnym . Zeznania K. Z. złożone w niniejszej sprawie w części w jakiej pozostają w sprzeczności ze złożonymi wyjaśnieniami sąd uznał za niewiarygodne. Natomiast postawy procesowe oskarżonych sąd potraktował jako przyjętą przez nich linię obrony zmierzającą do uniknięcia odpowiedzialności karnej . Oskarżeni zaprzeczając stawianym im zarzutom nie potrafili wskazać na żadną okoliczność, która podważałaby wiarygodność wyjaśnień K. Z. złożonych w sprawie III K 684/14 a także wytłumaczyć skąd ich każdorazowa obecność w we wskazanych sklepach i dlaczego K. Z. była zawsze przed dokonaniem kradzieży siedmiokrotnie podwożona do konkretnych sklepów, także poza terenem W..

Oskarżeni B. S. i M. M. swoim zachowaniem wyczerpali ustawowe znamiona przestępstw z art. 278§1 kk. Sąd przyjął, że oskarżeni działali wspólnie i w porozumieniu oraz w wspólnie i w porozumieniu z K. Z.. Porozumienie wyżej wymienionych zostało zawarte jeszcze przed dokonaniem czynów , każdy z oskarżonych miał przypisana rolę , zadania, które realizował i które doprowadziły do uzyskania finalnego rezultatu. Cele były wspólne a zyski dzielone .

Sąd przyjął, że oskarżeni działali w warunkach ciągu przestępstw wobec czego przyjęcie kwalifikacji z art. 91§1 kk jest w pełni uzasadnione. W chwili popełnienia zarzucanych oskarżonym czynów wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014r. ustalonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.09.2013r. wynosiła 1680 złotych wobec czego ¼ tego wynagrodzenia stanowiło kwotę 420 złotych.

Wymierzając obu oskarżonym kary sąd wziął pod uwagę szereg okoliczności wpływających na ich wymiar . Sąd wziął pod uwagę znaczny stopień społecznej szkodliwości czynów wyrażający się działaniem konsekwentnym, systematycznym , z premedytacja, z chęci uzyskania szybkiego zysku . O znacznym stopniu społecznej szkodliwości świadczy także ilość czynów. Nadto za okoliczność obciążającą sąd uznał dotychczasowy sposób życia oskarżonych , ich wielokrotną karalność , w tym za przestępstwa podobne. Okoliczności łagodzących po stronie oskarżonych sąd się nie dopatrzył. Wymierzając oskarżonym kary sąd baczył by były one adekwatne tak do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynów jak i do osobowości i warunków osobistych oskarżonych , przy czym miał na uwadze szczególne okoliczności obciążające. Ponadto sąd uwzględnił cele zapobiegawcze i wychowawcze, które orzeczone kary mają osiągnąć w stosunku do każdego z oskarżonych oraz potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, bacząc przede wszystkim na lokalne i rodzinne środowisko oskarżonych- ażeby oni sami jak i ich otoczenie zrozumiało , że za popełnione przestępstwa sprawca musi ponieść karę . Uprzednia karalność oskarżonych i okoliczności dotyczące popełnienia przedmiotowych przestępstw wskazują, iż popełnione przez obu oskarżonych czyny nie były przypadkowymi w ich życiu – wręcz przeciwnie stanowią potwierdzenie rażącego lekceważenia porządku prawnego przez oskarżonych. Obaj oskarżeni mimo, iż są sprawcami stosunkowo młodymi mają na swoim koncie już po kilka wyroków skazujących . Dotychczasowy tryb życia oskarżonych jak również sposób dokonania zarzucanych czynów świadczy o znacznym stopniu ich demoralizacji . Wskazane wyżej okoliczności absolutnie nie dają podstaw do przyjęcia pozytywnej prognozy kryminologicznej wobec oskarżonych, którzy co wynika z ich linii życiowej nie dają gwarancji przestrzegania porządku prawnego w przyszłości. Skoro dotychczasowe skazania na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania nie spełniły oczekiwanych rezultatów konieczne w ocenie sądu będzie wychowawcze oddziaływanie na oskarżonych w toku wykonania kary pozbawienia wolności , która została określona co do obu oskarżonych w taki sposób by osiągnęła wymienione cele w optymalnym stopniu .

Na podstawie §14 ust. 1 pkt 3, §16, §19 pkt 1 i §20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz na rzecz adw. A. G. z Kancelarii Adwokackiej w W. kwotę 929, 88 złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu B. S. urzędu.

Mając na uwadze aktualną sytuację materialną i rodzinną obu oskarżonych sąd zwolnił obu oskarżonych od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania zaliczając je na rachunek tegoż Skarbu Państwa i nie wymierzył im opłat. Powyższe rozstrzygniecie Sąd oparł o przepis art.624§1 kpk.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Szkudlarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Glijerska-Socha
Data wytworzenia informacji: