Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 971/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Wałbrzychu z 2018-02-08

Sygnatura akt II K 971/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lutego 2018 roku

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. Ewa Muzyka

Protokolant: Agnieszka Lewek

po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2018 roku

sprawy M. J.

syna S. i H. z domu L.

urodzonego (...) w W.

oskarżonego o to, że:

w dniu 30 stycznia 2015r. w W. woj. (...) kierował w ruchu lądowym pojazdem mechanicznym marki C. (...) o nr rej. (...) pod wpływem środków psychotropowych w postaci amfetaminy w ilości 966 ng/ml we krwi.

tj. o czyn z art. 178a§1 kk

I.  M. J. uznaje za winnego popełnienia czynu opisanego w części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 178a§1 kk i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę grzywny w wysokości 40 (czterdziestu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na 100 (sto) złotych;

II.  na podstawie art. 42§2 kk orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. B na okres 1 (jednego) roku;

III.  na podstawie art. 43§3 kk zobowiązuje M. J. do zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów kat. B;

IV.  zwalnia oskarżonego od uiszczenia kosztów sądowych poniesionych w sprawie, wydatki zaliczając na rachunek Skarbu Państwa.

Sygnatura akt II K 971/17

UZASADNIENIE

W toku przewodu sądowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 30 stycznia 2015 r. ok. godziny 01.00 na ulicy (...) w W. funkcjonariusz K. w W. B. W. zatrzymał do kontroli drogowej pojazd marki C. (...) o nr rej. (...), kierowany przez M. J.. Oskarżony kierując samochodem znajdował się pod wpływem środka psychotropowego w postaci amfetaminy w ilości 966 ng/ml we krwi.

Dowód: Wyjaśnienia oskarżonego k. 53

Notatka urzędowa k. 2

Opinia biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych k. 45-48

Oskarżony M. J. przyznał się do kierowania pojazdem pod wpływem amfetaminy. Wyjaśnił, że w styczniu 2015 r. miał bardzo ciężki okres w życiu, doznał załamania nerwowego i z tego powodu robił wiele rzeczy, których bardzo wstydzi. Złożył wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy.

M. J. był karany sądownie za czyny z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Dowód: Wyjaśnienia oskarżonego k. 53

Dane o karalności k. 79-80

Sąd zważył ponadto, co następuje:

W świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego wina oskarżonego nie budzi wątpliwości. M. J. w całości przyznał się do winy, nie kwestionując wniosków zawartych w opinii biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. S. w K.. W związku z powyższym Sąd uznał, że oskarżony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona występku z art. 178a §1 kk.

Sąd uznał, podzielając stanowisko Prokuratora kierującego w trybie art. 335 kpk wraz z aktem oskarżenia do Sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy, iż w świetle spójnego i logicznego materiału dowodowego zebranego podczas postępowania przygotowawczego okoliczności popełnienia przestępstwa przez oskarżonego nie budzą wątpliwości . Sąd doszedł także do przekonania, iż mimo nie przeprowadzenia rozprawy cele postępowania zostaną osiągnięte, ponieważ okoliczności popełnienia przestępstwa przez M. J. zostały dostatecznie wyjaśnione.

Mając na uwadze powyższe uwagi oraz wniosek Prokuratora o skazanie M. J. bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie mu kary zgodnej z jego wnioskiem – grzywny w wymiarze 40 stawek dziennych przy ustaleniu wartości jednej stawki na 100 zł. - Sąd uznał za stosowne uwzględnić zgodny wniosek Prokuratora oraz oskarżonego i nie przeprowadzać rozprawy.

Kara zaproponowana przez urząd prokuratorski i oskarżonego spełni w ocenie Sądu zarówno wymogi prewencji ogólnej, jak i szczególnej, tj. utwierdzi w społeczeństwie poczucie sprawiedliwości społecznej kształtując przy tym właściwe oceny i postawy moralne oraz prawne, a także wpłynie wychowawczo na sprawcę i tym samym pozytywnie oddziałuje na przyszłe zachowania oskarżonego.

Zgodnie z art. 42 §2 kk Sąd zobligowany był do orzeczenia wobec M. J. środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd uznał, ze zaproponowany przez oskarżonego oraz oskarżyciela publicznego roczny okres stosowania tego środka ograniczonego jedynie do pojazdów kategorii (...) jest adekwatny do stopnia społecznej szkodliwości czynu i zawinienia sprawcy. O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 624 kpk przy uwzględnieniu, że M. J. znajduje się w trudnej sytuacji życiowej oraz finansowej.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Pacałowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Muzyka
Data wytworzenia informacji: